dizin-dizin

dizin-dizin
z. Diz üstə, diz-dizi. Dizin-dizin sürünmək (süründürmək) – 1) ayaq üstündə dura və ya gedə bilməyib diz üstə sürünmək (süründürmək). Bir ağrı tutdu ki, dizin-dizin sürünüb əlimlə ot yoldum. Ə. H.. Misirli dostlar! Göz dikib torpağınıza qəsbkarlar sizin; Sürünür kölgənizcə əlibıçaqlı dizin-dizin. O. S.. Molla . . şikara yaxınlaşmaq məqsədi ilə dizin-dizin ona, Fatmaya doğru süründü. P. M.; 2) qarğış və ya and yerində işlənir. <Nurcahan:> A səni görüm, dizin-dizin sürünəsən! N. V.. <Mirzə Heydər:> Sənin evində yediyim çörək məni dizin-dizin süründürsün, əgər mən bu barədə qələm çalmışam. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Dizin — دیزین Dizin ski resort Location Tehran, Iran Coordinates …   Wikipedia

  • Dizin — Dizin …   Deutsch Wikipedia

  • Dizin language — Dizin Spoken in Ethiopia Native speakers 33,900  (2007 census)[1] Language family Afro Asiatic Omoti …   Wikipedia

  • Dizin — Vue aérienne de la station. Administration Pays Iran Subdivision administrative Gajereh Géographie …   Wikipédia en Français

  • dizin dizin — sıra besıra, diz bediz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dizin — is. 1) Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, endeks, indeks, fihrist 2) Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MEZREVAN — Dizin aşağısındaki kaba etlerin etrafı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Jan Němec (Grasskiläufer) — Jan Němec …   Deutsch Wikipedia

  • Alidad Saveh Shemshaki — Alidad Saveh Shemshaki …   Deutsch Wikipedia

  • Hossein Kalhor (1982) — Hossein Kalhor …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”